Đường cao tốc Quảng Bình – Quảng Trị

Đường cao tốc Quảng Bình – Quảng Trị dài 117 km, bắt đầu từ Nam cầu Bùng đến Cam Lộ, tương ứng Km 11+922 thuộc tỉnh Quảng Trị, quy mô cũng chỉ với 4 làn xe.

Đường cao tốc Bắc Nam – Giai đoạn 1

Tuyến đường đi qua địa bàn các phường, xã, thị trấn: Cự Nẫm, Phú Định, Tây Trạch, Hòa Trạch, Nam Trạch, thị trấn nông trường Việt Trung, Lý Trạch (huyện Bố Trạch), Bắc Lý, Bắc Nghĩa, Đồng Sơn, Nghĩa Ninh (thành phố Đồng Hới), Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh), thị trấn nông trường Lệ Ninh, Sơn Thủy, Phú Thủy, Trường Thủy, Văn Thủy, Kim Thủy (huyện Lệ Thủy) của tỉnh Quảng Bình; Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan, Vĩnh Hà, Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh), Vĩnh Trường, Gio An, Gio Sơn, Linh Hải (huyện Gio Linh), Cam Tuyền, Cam Lộ, Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) của tỉnh Quảng Trị.

Đây là tuyến đường sẽ xây dựng sau cùng của tuyến đường cao tốc Bắc Nam (Giai đoạn sau năm 2020 đầu tư mở rộng đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ, xây dựng đoạn Hà Tĩnh – Quảng Trị, và Quy Nhơn – Nha Trang).

Nguồn: Tổng hợp Internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *